Reken Vaardig

Voor meer plezier in het leren rekenen

Werkwijze Lessen

De lessen worden een-op-een gegeven en duren in principe een uur. In de plezierige en veilige praktijkruimte zal met verschillende werkvormen gewerkt worden. We besteden tijd aan uitleg en het inoefenen van nieuwe rekenvaardigheden. Om het leren weer leuk te maken, spelen we uitdagende spelletjes en oefenen we op de computer, op papier en met concreet materiaal. Hierdoor is er veel afwisseling in de les. Op deze manier is oefenen en herhalen een stuk leuker en worden de rekenvaardigheden verder ontwikkeld.

Om kinderen met een rekenprobleem verder te kunnen helpen, zal er ook thuis geoefend moeten worden. Uw kind krijgt een map met huiswerk mee naar huis. Het huiswerk heeft altijd betrekking op de rekenvaardigheden die we in de RT-les hebben behandeld en geoefend. Het is beter het huiswerk over meerdere dagen te verdelen in plaats van alles in een keer doen. Met vaker herhalen blijven vaardigheden beter beklijven.

Er zal overleg zijn met school over de aanpak in de rekenles, de aansluiting met de methode op school en het eventueel inzetten van hulpmaterialen.