Reken Vaardig

Voor meer plezier in het leren rekenen

Voor wie

Rekenen is een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven. Ook in het onderwijs neemt rekenen een steeds belangrijkere plek in nu de regering het rekenexamen heeft ingesteld op het middelbaar- en beroepsonderwijs.

Reken Vaardig te Loenen aan de Vecht is een Remedial Teaching praktijk gespecialiseerd in kinderen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie in het basisonderwijs en middelbaaronderwijs (wiskunde tot en met havo4 en vwo4, voor het rekenexamen ook havo5, vwo5 en 6 en mbo).

Reken Vaardig is er voor:

  • Kinderen voor wie de ontwikkeling van het rekenen niet meer vanzelf gaat;
  • Kinderen met rekenproblemen of een achterstand in het rekenen;
  • Kinderen bij wie eventueel al dyscalculie is gediagnostiseerd;
  • Kinderen die behoefte hebben aan meer begeleiding of een andere aanpak;
  • Kinderen die hulp nodig hebben om het rekenexamen (VO en mbo) te halen.
    Reken Vaardig biedt deze begeleiding op individuele basis in de praktijk en, indien wenselijk en/of mogelijk, ook op school.


Reken Vaardig biedt ook hulp aan ouders die hun kinderen willen helpen maar die de nieuwe manieren van rekenen op de basisschool onvoldoende onder de knie hebben.