Reken Vaardig


Voor meer plezier in het leren rekenen

Aanmelding

Wilt u uw kind aanmelden voor begeleiding, dan kan dat telefonisch of per e-mail. Hieronder is het aanmeldingsformulier te downloaden, deze kunt u invullen en per e-mail of via de post aan mij doen toekomen. Daarna volgt vrijblijvend een kennismakingsgesprek met kind en ouders, waarin de hulpvraag van het kind (en de ouders) in kaart brengen. Vervolgens zal er een rekenonderzoek volgen om te kijken hoe het kind rekent en op welk niveau. De gegevens van school (leerlingvolgsysteem) en eventuele eerdere onderzoeken zullen verzameld worden. Hiervan wordt een verslag gemaakt. In een gesprek zullen we de uitkomsten van het onderzoek en een eventueel behandelplan bespreken. Als er dan definitief besloten wordt om met de begeleiding te starten kijken we op  welke termijn dat kan met het oog op een eventuele wachtlijst.