Reken Vaardig

Voor meer plezier in het leren rekenen

Aanmelding

Wilt u uw kind aanmelden voor begeleiding, neem dan kan dat telefonisch of per e-mail contact op. Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier, deze kunt u ingevuld per e-mail of via de post aan mij sturen. Daarna volgt vrijblijvend een kennismakingsgesprek met u en eventueel uw kind, waarin we de hulpvraag van uw kind (en uzelf) in kaart brengen. Vervolgens zal er een rekenonderzoek volgen om te kijken hoe en op welk niveau uw kind rekent. De gegevens van school (het leerlingvolgsysteem) en eventuele eerdere onderzoeken zullen verzameld worden. Van alle verzamelde informatie wordt een verslag gemaakt. In een gesprek zullen we de uitkomsten van het onderzoek en een eventueel behandelplan bespreken. Als er dan definitief besloten wordt om met de begeleiding te starten, kijken we op welke termijn dat kan met het oog op een eventuele wachtlijst.